Szanowni Państwo
Partnerzy projektu

Uroczystość zakończenia programu "Wyprawa po wiedzę", 16 maja 2007 r.


     Niniejsza strona jest próbą udaną, miejmy nadzieję zapełnienia pewnej luki w internetowym obrazie Ziemi Gorlickiej. Mamy bowiem świetne strony poświęcone turystyce w Beskidzie Niskim, cmentarzom z I wojny światowej, coraz lepsze są urzędowe i prywatne serwisy na temat poszczególnych gmin, jednak brakuje ciągle w internecie materiałów o najbardziej niesamowitych obiektach Ziemi Gorlickiej.
     Mowa o kościołach pw. Św. Filipa i Jakuba w Sękowej oraz pw. Św. Michała Archanioła w Binarowej. Obiekty te są tak niezwykłe, że w 2003 roku zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Warto sobie uzmysłowić, że jest to ta sama Lista, na której umieszczono piramidy w Egipcie oraz bazylikę Św. Piotra w Rzymie!
     Nasza strona powstała w ramach projektu Żywe Dziedzictwo (Heritage Alive!), który Powiat Gorlicki realizuje z Partnerami z Austrii, Bułgarii, Grecji, Rumunii, Węgier i Włoch. Jednym z jego celów jest podniesienie poziomu wiedzy o miejscach na Liście UNESCO poprzez program Wyprawa po wiedzę. Program ten jest realizowany wspólnie z dziećmi i młodzieżą z Zespołów Szkolno Przedszkolnych w Binarowej i Sękowej.
     Projekt Żywe Dziedzictwo jest realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B CADSES i współfinansowany przez Unię Europejską.

Zobacz mapę państw objętych Inicjatywą Wspólnotową.

Gmina Sękowa Powiat gorlicki Biecz Szlak architektury drewnianej