Budowniczowie Sękowa

okres: XX wiek, powojenne losy kościółków, czasy komunizmu, rola pojedynczych osób i społeczności w ocaleniu bezcennego dziedzictwa kulturowego

Notka biograficzna ks. Stanisława Dziedzica:
      Urodził się 8 maja 1934 r. w Święcanach. Ukończył Szkołę Podstawową w Bieczu. W tym też mieście w 1953 r. zdał maturę. W 1958 r ukończył Seminarium Duchowne w Tarnowie. Równocześnie zakończył studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Teologii Katolickiej. Posługę kapłańską rozpoczął w parafii w Krużlowej, gdzie przez 6 lat sprawował funkcję wikarego. Kolejną parafią, do której trafił była już Sękowa. Od 1964 r. był tu katechetą, a od 1967 r. proboszczem. W trakcie swej pracy przyczynił się do tego, że sękowski kościół pod wezwaniem św. św. Filipa i Jakuba został odznaczony medalem Europa Nostra Prix, a następnie wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Naturalnego i Kulturalnego UNESCO. Za starania czynione na rzecz ochrony miejscowych zabytków ksiądz prałat Stanisław Dziedzic w październiku 2006 r. odznaczony został medalem "Zasłużony Kulturze - Gloria Artis". Od roku przebywa na emeryturze.

Stanisław Dziedzic

Gmina Sękowa Powiat gorlicki Biecz Szlak architektury drewnianej